Programa

Dailės festivalis „Šiaulių Monmartro Respublika“ / Fine arts festival „Šiauliai Monmartre Republic“

Pirmasis festivalis „Šiaulių Monmartro Respublika“ įvyko 2002 metais. / First festival „Šiauliai Monmartre Republic“ took place in 2002.

Per visus 17 metų festivalis puoselėja kūrybinės laisvės, dailės ir muzikos pažinimo tradicijas. / Throughout the 17 years, the festival has fostered the traditions of creative freedom, art and music.

Festivalio programoje dalyvauja 26 dailininkai iš Lietuvos ir užsienio ir geriausi Lietuvos kamerinės muzikos kolektyvai. / 26 artists from Lithuania and abroad and the best Lithuanian chamber music groups participate in the festival program.

Festivalio geografija – Šiauliai, Žagarė, Joniškis. / Geography of the festival – Šiauliai, Žagarė, Joniškis.

DAILĖS FESTIVALIO „ŠIAULIŲ MONMARTRO RESPUBLIKA 2019“ PROGRAMA / FINE ARTS FESTIVAL ” ŠIAULIAI MONMARTRE REPUBLIC 2019″

2019-08-07 – 2019-08-11

2019-08-07

18 val. teatralizuotas festivalio atidarymas – dailininkų prisistatymas, Šiaulių Pučiamųjų instrumentų orkestro sveikinimo koncertas. / 6 PM theatrical opening of the festival – presentation of artists, greeting concert of Šiauliai brass band.

 Dalios Kasčiūnaitės tapybos paroda „Juoda/balta“ – pristato menotyrininkė dr. Danutė Zovienė. / Dalia Kasčiūnaitė painting exhibition “Black / White” – presented by art critic Dr. Danutė Zovienė.

Rasos Rapalytės ir Daumanto Slipkaus prancūziškos muzikos koncertas Pelikso Bugailiškio („Laiptų galerijos“) sodas ir „Laiptų galerija“. Renginys nemokamas / French music concert by Rasa Rapalytė and Daumantas Slipkus at Peliksas Bugailiškis (“Laiptai gallery”) garden and “Laiptai gallery”

2019-08-08

10 val. Dalia Kasčiūnaitė: meistriškumo pamoka – „Master Class“ dailininkams – plenero dalyviams „Laiptų galerijoje“. / Dalia Kasčiūnaitė: mastery lesson – Master Class for Artists – Plein Air Participants at “Laiptai gallery”.

11 val. Viešas pleneras „Mėlyna ir 2 kitos spalvos“ Pelikso Bugailiškio sode („Laiptų galerija“) sodas. / 11 AM Public plein-air “Blue and 2 Other Colors” at Peliksas Bugailiškis garden (“Laiptai gallery”).

21 val. Valstybinio Vilniaus kvarteto koncertas – performansas „Parodos paveikslėliai“ – muzika Modesto Musorgskio pagal Viktoro Hartmano kūrybą. Mentorius – Viktoras Gerulaitis „Laiptų galerija“. / 9 PM State Vilnius Quartet concert – performance “Exhibition Pictures” – music by Modestas Musorgskis according to Viktor Hartman’s works. Mentor – Viktoras Gerulaitis “Laiptai gallery”.

22 val. Šviesų performansas, video projekcija „Prancūzų impresionistai“, „Ritmas kitaip“ koncertas. Pelikso Bugailiškio („Laiptų galerijos“) sodas. Renginys nemokamas / 10 PM Light performance, video projection “French Impressionists”, “Ritmas kitaip” concert. Peliksas Bugailiškis garden.

    2019-08-09

10 val. Viešas pleneras „Mėlyna ir 2 kitos spalvos“ Pelikso Bugailiškio („Laiptų galerijos“) sodas. / 10 AM Public plein – air “Blue and 2 other colors” Peliksas Bugailiškis (“Laiptai gallery”) garden.

18 val. Koncertas – performansas Šv. Jurgio bažnyčioje „Menų pakylėti“ Valstybinis Vilniaus kvartetas ir Asta Krikščiūnaitė (vokalas). Renginys nemokamas / 6 PM Concert – performance by State Vilnius Quartet and Asta Krikščiūnaitė (vocal) at St. George’s Church “Artistic Rise”.

22 val. Šviesų performansas, video projekcija „Lietuvos arsininkai“, lietuviški romansai, atliekami folkloro ansamblio „Salduvė“ Pelikso Bugailiškio („Laiptų galerijos“) sodas. Renginys nemokamas / 10 PM Light performance, video projection “Lithuanian Ars artists”, Lithuanian romances performed by folk ensemble “Salduvė” at Peliksas Bugailiškis (“Laiptai gallery”) garden.

       2019-08-10

10-13 val. Viešas pleneras „Mėlyna ir 2 kitos spalvos“ Laiptų galerijos sode/ 10 AM – 1 PM Public plein – air “Blue and 2 other colors” Peliksas Bugailiškis (“Laiptai gallery”) garden.

15 val. Plenero dalyvių ekskursija po Žagarę, viešo plenero „Mėlyna ir 2 kitos spalvos“ metu sukurtų darbų dovanojimo akcija. / 3 PM Tour of Žagarė. A donation campaign of works created during plein-air painting “Blue and 2 other colors” at Žagarė Regional Park

18 val. Vyrų ansamblio „Quorum“ koncertas Žagarės dvaro rūmų terasoje. Renginys nemokamas / Men’s ensemble “Quorum” concert on the terrace of the park palace.

Plenero „Mėlyna ir 2 kitos spalvos“ sukurtų darbų Žagarės regioniniame parke dovanojimo akcija. / A donation campaign of works by the plein – air “Blue and 2 other colors” in Žagarė Regional Park.

          2019-08-11

17 val. Plenero dalyvių paroda – performansas  Joniškio miesto aikštė. / 5 PM Exhibition of Plein – air participants – performance in Joniškis Town Square.

Augustino Savicko (1919-2012) tapybos parodos, skirtos dailininko 100-mečiui pažymėti, atidarymas. Parodą pristato Danutė Zovienė Raudonoji Sinagoga (Joniškis). / Opening of Augustinas Savickas (1919-2012) painting exhibition. The exhibition is presented by Danutė Zovienė at Red Synagogue (Joniškis).

Čiurlionio kvarteto ir Dovilės Kazonaitės (vokalas) koncertas festivalio „Šiaulių Monmartro Respublika“ uždarymas Joniškio Raudonoji sinagoga. Renginys nemokamas / Concert of Čiurlionis Quartet and Closure of “Šiauliai Montmartre Republic” Festival at Joniškis Red Synagogue.

Pastaba: informacija bus tikslinama. / Note: The information will be updated.