Festivalio programa 2021/ Festival program 2021

08.02

18 val. Festivalio „Šiaulių Monmartro Respublika“ geroji naujiena – Žagarės kultūros centre – koncertuoja folkloro ansamblis „Salduvė“, 18-ojo festivalio paroda „Geltona ir…“.

08.03

18 val. Teatralizuotas festivalio „Šiaulių Monmartro Respublika“ atidarymas:

Video miniatiūrų „veidų“ – aktorių Monikos Šaltytės ir Juozo Bindoko sveikinimas;

Rasos Rapalytės ir Daumanto Slipkaus prancūziškos muzikos koncertas;

Raimundo Sližio (1952 – 2008) parodos atidarymas. Pristato dailėtyros dr. Ramutė Rachlevičiūtė.

08.04

9.00 – 10.30 val. Master Class festivalio  dailininkams „Raimundas Sližys – spalvos disidentas: ružava“. Veda – dailėtyros dr. Ramutė Rachlevičiūtė „Laiptų galerijoje“.

11 -17 val. Pleneras „Spalvos disidentas: ružava“ Dailės mokykloje.

18 val. Valstybinio Vilniaus kvarteto ir Andriaus Apšegos (solistas)  koncertas Šv.Jurgio bažnyčioje.

08.05

10-15 val. Pleneras „Spalvos disidentas: ružava“ Dailės mokykloje.

18 val. Muzikos virtuozų – Gleb Pyšniak, Dalia Dėdinskaitė, Tadas Motiečius koncertas Pakruojo sinagogoje.

08.06

10-17 val. Pleneras „Spalvos disidentas: ružava“ Dailės mokykloje.

20 val. Lietuvos kamerinio orkestro koncertas „Laiptų galerijoje“. Bilietų kaina 10 ir 5 Eur.

21-23 val. Šviesų performansas – P. Bugailiškio – „Laiptų galerijos“ sode.

08.07

13 val. Saldi muzikos popietė su ledų architektais visai šeimai „Laiptų galerijoje“ – Simona Zajančauskaitė (fortepijonas), Gleb Pyšniak (violončelė), Dalia Dėdinskaitė (smuikas). Bilietai: 7 / 3,5 Eur.

17 val. Gintaro Palemono Janonio tapybos parodos atidarymas Kelmės kultūros centre

18 val. Quorum – vyrų vokalinio ansamblio koncertas Kelmės kultūros centre.

08.08

16 val. Festivalio „Šiaulių Monmartro Respublika“ uždarymas Joniškio Raudonojoje sinagogoje:

Ričardo Bartkevičiaus tapybos darbų paroda.

Čiurlionio kvarteto koncertas.

PROGRAM IN ENGLISH ////////////////////////////////////////

08.02

6 p.m. Good news of the festival “Šiauliai Montmartre Respublika” at the culture center of Žagarė – the folklore ensemble “Salduvė”, the exhibition of the 18th festival “Yellow and…”.

08.03

6 p.m. Theatrical opening of the festival “Šiauliai Montmartre Republic”:

Greetings from the “faces” of video miniatures – actors Monika Šaltytė and Juozas Bindokas;

Concert of French music by Rasa Rapalytė and Daumantas Slipkus;

Opening of the exhibition of Raimundas Sližys (1952 – 2008).

08.04

9.30 – 10.30 For the artists of the Master Class festival “Raimundas Sližys – color dissident: pink”. Moderated by dr. Ramutė Rachlevičiūtė in the “Laiptai Gallery”.

11 -5 p.m. Plein Air “Dissident of Color: Pink” at the School of Arts.

6 p.m. Concert of the Vilnius State Quartet and Andrius Apšega (soloist) at St. George’s Church.

08.05

10-3 p.m. Plein Air “Dissident of Color: Pink” at the School of Arts.

6 p.m. Concert of music virtuosos – Gleb Pyšniak, Dalia Dėdinskaitė, Tadas Motiečius in Pakruojis Synagogue.

08.06

10-5 p.m. Plein Air “Dissident of Color: Pink” at the School of Arts.

8 p.m. Concert of the Lithuanian Chamber Orchestra at the Laiptai Gallery. Ticket price 10 and 5 Eur.

9-11 p.m. Lighting performance – in the garden of P. Bugailiškis – “Laiptai Gallery”.

08.07

1 p.m. Sweet music afternoon with ice cream architects for the whole family at the Laiptai Gallery – Simona Zajančauskaitė (piano), Gleb Pyšniak (cello), Dalia Dėdinskaitė (violin). Price: 7 / 3,5 Eur.

17 val. Gintaras Palemonas Janonis exhibition opening at Kelmė culture center

6 p.m. Quorum – a concert of a male vocal ensemble at the Kelmė Culture Center.

08.08

4 p.m. Closing of the festival “Šiauliai Montmartre Respublika” in Joniškis Red Synagogue:

Exhibition of Ričardas Bartkevičius art works.

Concert of Čiurlionis Quartet.