VYRŲ VOKALINĖS GRUPĖS „QUORUM“ KONCERTAS ŠV. JURGIO BAŽNYČIOJE