Festivalio programa / Festival program

Rugpjūčio 1–6 dienomis į Šiaulius grįžta tarptautinis dailės festivalis „Šiaulių Monmartro Respublika’23“.
Šiauliečių ir miesto svečių laukia gausi dailės, teatro ir muzikos sintezės kultūrinė programa.

PROGRAMA

RUGPJŪČIO 1 d. (Antradienis)
18 val.  Teatralizuotas festivalio „Šiaulių Monmartro Respublika’23“ ATIDARYMAS: Rimo Bičiūno tapybos parodos „Kaitra“ atidarymas, pristato dailėtyrininkė dr. Dalia Karatajienė.       

„Jazz Island“ koncertas
POLIFONIJOS salė (Aušros al. 15). 
(Renginys nemokamas)________________________________________________ŠIAULIAI

RUGPJŪČIO 2 d. (Trečiadienis)
10 val.  Master Class „Rimas Bičiūnas ir jo kūryba“, veda dailėtyrininkė dr. Dalia Karatajienė 
11.30 –17 val.  Pleneras „Juoda-balta ir kitos spalvos“.
Zubovų rūmai (Aušros al. 50).
(Renginiai nemokami)

18 val.  Čiurlionio kvarteto ir Andriaus Apšegos koncertas
Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčia  (Kražių g. 17).
(Renginys nemokamas) ____________________________________________________________________ŠIAULIAI

RUGPJŪČIO 3 d. (Ketvirtadienis)
9.15–13 val.   Pleneras „Juoda-balta ir kitos spalvos“.
Zubovų rūmai (Aušros al. 50).
(Renginys nemokamas) ____________________________________________________________________ŠIAULIAI

RUGPJŪČIO 4 d. (Penktadienis)
9.15–17 val.   Pleneras „Juoda-balta ir kitos spalvos“.
Zubovų rūmai (Aušros al. 50).
(Renginys nemokamas)

20 val.  Klasikinės muzikos koncertas: Davidas Geringas (violončelė), 
Petras Geniušas (fortepijonas), Dalia Kuznecovaitė (smuikas).
POLIFONIJOS salė (Aušros al. 15).
(Bilietai: 10 €) ________________________________________________________________________ŠIAULIAI
 
RUGPJŪČIO 5 d. (Šeštadienis)
9.15–12 val.   Pleneras „Juoda-balta ir kitos spalvos“.
13 –15 val. Kultūros popietė su plenero dailininkais, kūrinių „įsigytuvės“.
Zubovų rūmai (Aušros al. 50).
(Renginiai nemokami)

18 val. Festivalio „Šiaulių Monmartro Respublika’23“ UŽDARYMAS
Lietuvos kamerinio orkestro koncertas, dirigentas Karolis Variakojis.
POLIFONIJOS salė (Aušros al. 15).
(Bilietai: 10 €) ________________________________________________________________________ŠIAULIAI

SPALIO 26 d. (Ketvirtadienis)
18 val. Tarptautinio dailės festivalio „Šiaulių Monmartro Respublika’23“ 
parodos „Juoda-balta ir kitos spalvos“ atidarymas.
Katalogo pristatymas______________________________________________________________

KITI RENGINIAI

RUGPJŪČIO 3 d. (Ketvirtadienis)
17 val.  Ričardo Bartkevičiaus tapybos parodos „Vaizdai“ atidarymas, pristato dailėtyrininkė dr. Dalia Karatajienė.
Kelmės kultūros centro Juozo Liaudanskio dailės galerija (Vytauto Didžiojo g. 73).
(Renginys nemokamas)

18 val.  Čiurlionio kvarteto ir Dovilės Kazonaitės koncertas
Kelmės evangelikų reformatų bažnyčia (Vytauto Didžiojo g. 75).
(Renginys nemokamas) _______________________________________________________________________KELMĖ

RUGPJŪČIO 6 d. (Sekmadienis)
16 val. Vilniaus žydų bendruomenės dailės studijos „Art Vilna“ narių parodos „Mes čia gyvenome. Mes čia gyvename.“ atidarymas, pristato dailėtyrininkė dr. Dalia Karatajienė.

16.30 val. Valstybinio Vilniaus kvarteto ir Jomantės Šležaitės koncertas.
Joniškio Raudonoji sinagoga (Miesto a. 4 B).
(Renginiai nemokami) ____________________________________________________________________ JONIŠKIS


PROGRAMOJE GALI BŪTI PASIKEITIMŲ. PRAŠOME SEKTI INFORMACIJĄ: www.monmartras.lt, www.laiptai.com ir „Laiptų galerijos“ Facebook paskyroje.
 

ENGLISH version

On August 1-6, the international art festival "Šiauliai Montmartre Republic'23" returns to Šiauliai.
The residents of Šiauliai and the guests of the city are waiting for a rich cultural program of the synthesis of art, theater and music.

PROGRAM

AUGUST 1 (Tuesday)
6 p.m. Theatrical OPENING of the festival "Šiaulių Montmartre Republic'23": 
The opening of the painting exhibition "Kaitra" by Rimas Bičiūnas, presented by art critic Dr. Dalia Karatajiene.

"Jazz Island" concert
POLIFONIJA hall (Aušros al. 15).
(Events are free) 
ŠIAULIAI

AUGUST 2 (Wednesday)
10 o'clock Master Class "Rimas Bičiūnas and his work", led by art critic dr. Dalia Karatajenė
11:30 a.m. - 5:00 p.m. Plein air "Black-white and other colors".
Zubovai Palace (Aušros al. 50).
(Events are free)

6 p.m. Concert of the Čiurlionis Quartet and Andrius Apšega
Šiauliai St. George's Church (17 Kražių St.).
(The event is free of charge)
ŠIAULIAI

AUGUST 3 (Thursday)
9:15 a.m. to 1:00 p.m. Plein air "Black-white and other colors".
Zubovai Palace (Aušros al. 50).
(The event is free of charge)
ŠIAULIAI

AUGUST 4 (Friday)
9:15 a.m. to 5:00 p.m. Plein air "Black-white and other colors".
Zubovai Palace (Aušros al. 50).
(The event is free)

8 p.m. Classical music concert: David Gering (cello),
Petras Geniušas (piano), Dalia Kuznecovaitė (violin).
POLIFONIJA hall (Aušros al. 15).
(Tickets: €10)
ŠIAULIAI

AUGUST 5 (Saturday)
9:15 a.m. to 12:00 p.m. Plein air "Black-white and other colors".
13:00 - 15:00 Cultural afternoon with plein air artists, "purchases" of works.
Zubov Palace (Aušros al. 50).
(Events are free)

6 p.m. CLOSING of the festival "Šiauliai Montmartre Republic'23".
Concert of the Lithuanian Chamber Orchestra, conductor Karolis Variakojis.
POLIFONIJA hall (Aušros al. 15).
(Tickets: €10)
ŠIAULIAI

OCTOBER 26 (Thursday)
6 p.m. International art festival "Šiauliai Montmartre Republic'23"
opening of the exhibition "Black-white and other colors".
Catalog presentation
ŠIAULIAI

OTHER EVENTS

AUGUST 3 (Thursday)
at 5 p.m. The opening of the painting exhibition "Images" by Ričardas Bartkevičius, 
presented by art critic dr. Dalia Karatajienė.
Juozas Liaudanskis art gallery of the Kelmė cultural center (73 Vytautas Didžiojo st.).
(The event is free)

6 p.m. Concert of the Čiurlionis Quartet and Dovilė Kazonaitė
Kelmė Evangelical Reformed Church (75 Vytautas Didižio St.).
(The event is free of charge)
KELMĖ

AUGUST 6 (Sunday)
4 p.m. The exhibition of the art studio "Art Vilna" of the Vilnius Jewish community. 
"We have been living here. We live here." opening, presented by art historian dr. Dalia Karatajenė.

4:30 p.m. Concert of the Vilnius State Quartet and Jomantė Šležaitė.
Joniškis Red Synagogue (Meistos a. 4 B).
(Events are free)
JONIŠKIS

PROGRAM MIGHT CHANGE. PLEASE FOLLOW INFORMATION: 
www.monmartras.lt, www.laiptai.com and on "Laiptų galerija" facebook page.